Kontakt

Når vi er afsted på lejr, har I som kontaktpersoner/forældre mulighed for at kontakte vores deltagere. Vi anbefaler dog, at dette holdes på et minimum, da det kan skabe unødig hjemve. En god ide kan være i stedet, at sende en sms til deltageren på vores telefonnummer, som vi kan læse op eller vise til ham/hende.
Deltagerne har ikke adgang til deres mobiltelefoner i løbet af ugen. Vi indsamler dem ved ankomst og deler dem ud igen, når de skal hjem. Vi er konstant opmærksomme på deltagernes trivsel på lejren og vurderer hele tiden den enkelte deltagers behov for kontakt med omverdenen.

Contact

While we are away at camp we recommend that contact between parents and the children attending is kept to a minimum as it can cause unnecessary homesickness. Instead we advise you to send an sms to your child on our phone number that we can read or show him/her.
The children do not have access to their own mobile phones during the week. We collect them on arrival and will distribute them again when returning home. We are constantly aware of the childrens’ well-being at camp and assess each child’s need for contact with home.

22176453 / 51740141 / 21232576

al.helsoe@gmail.com